Novinka - Minidopravník

K přepravě kusových produktů na potřebnou vzdálenost s využitím integrovaného motoru a minimalizovaním zástavbové šířky dopravníku.

Pohon je tvořen kompaktní jednotkou, zkládající se z elektromotoru s napětím 24V DC s planetovou převodovkou.
Pohon je kompletně integrován do tělesa dopravníku a nic kromě napájecích kabelů nepřesahuje obrys dopravníku.
Průměr válců je 50 mm a standardně je zde použit pás vedený klínem.

Pohon není dimenzován pro trvalý provoz dopravníku.
Zátěžový cyklus pohonu je 50% (30 minut chodu dopravníku za hodinu při plném zatížení).


Základní parametry

Minimální šířka tělesa dopravníku

80 mm
Maximální šířka tělesa dopravníku 200 mm
Minimální osová rozteč válců 500 mm
Maximální osová rozteč válců 2 000 mm
Maximální zatížení dopravníku 5 kg

Rychlost transportu - v závislosti na zatížení dopravníku

1-10 m/min
Elektro zapojení 24 V DC

* Šířku je možno snížit na cca 50 mm, avšak motor musí být umístěn z vnější strany dopravníku.

pásový dopravník s průměrem válce 35 mm