Podílíme se na projektu Výuka pro Průmysl 4.0

Cílem projektu je podpora výuky v progresívní oblasti automatizace, mechatroniky a robotiky známé pod názvem Průmysl 4.0


Projekt částečně navazuje na již realizovaný projekt Mechatronika (ROP). V rámci projektu se budovaly nové učebny nebo se rozšířilo vybavení stávajících učeben v šesti průmyslových školách v Moravskoslezském kraji. Jsme specialisté na vybavení robotických pracovišť, v těchto školách tedy studenti pracují s našimi výrobky a připomínáme se jim také formou plakátu.
takto o projektu Průmysl 4.0 v SPŠ Karviná informovala moravskoslezská regionální televize POLAR
ALUTEC KK - reklamní kampaň v rámci projektu EU Výuka pro Průmysl 4.0

náš chladivý plakát do robotizovaných učeben středních škol