Typy spojení profilů

Různé metody spojování systému konstrukčních hliníkových profilů ...

Vložka křížového spoje

Konektor je vyroben z hliníkové kostky se třemi otvory s prohlubní pro hlavu imbusového šroubu. Spojení se uskuteční zašroubováním kostky přes středový otvor do jednoho ze stavebních profilů 45x45 s drážkou 8. Do druhého se zasunou matice a zbylé dva šrouby se utáhnou pomocí imbusového klíče s koulí.

Spoj umožňuje klouzavé spojení a zaručuje hladký pohyb prvků díky hladkému povrchu spojovacího prvku. Velkou výhodou spojení je jeho vysoká tuhost. V případě konstrukce krytů si spoj vyžaduje použití upevňovacích bloků na namontování výplňových panelů.

Nástroje a komponenty na montáž

Modul Potřebné nástroje Montážní prvky
Číslo Šroub s maticí
M45 R8 Závitník M8, imbusový klíč s kulí 304545 200816 + 210802
304590